Jana Gana Mana (जन गण मन) Lyrics | Indian National Anthem

Indian National Anthem Lyrics

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata

Punjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchchala-jaladhi-taranga

Tava shubha name jage,
tava shubha asisa mage,

Gahe tava jaya-gatha.

Jana-gana-mangala-dayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata.

Jaya he, Jaya he, Jaya he,
Jaya jaya jaya, jaya he.

Jana Gana Mana Hindi Lyrics

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।

पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा
द्रविड़ उत्कल बंग।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग।

तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मागे।

गाहे तव जयगाथा।

जन गण मंगलदायक,
जय हे भारत भाग्य विधाता।

जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय जय हे॥

Jana Gana Mana Bengali Lyrics

Jano Gano Mano Adhinaayako Jayo Hey,
Bhaarato Bhaagyo Bidhaataa

Panjaabo Sindhu Gujaraato Maraathaa,
Draabiro Utkalo Bango

Bindhyo Himaachalo Jamunaa Gangaa,
Uchchhalo Jalodhi Tarango

Tabo Shubho Naamey Jaagey,
Tabo Shubho Aashisho Maagey Gaahey Tabo Jayogaathaa

Jano Gano Mangalo Daayako,
Jayo Hey Bhaarato Bhaagyo Bidhaataa

Jayo Hey, Jayo Hey, Jayo Hey,
Jayo Jayo Jayo, Jayo Hey

 

Leave a Comment